Receptfria läkemedel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 mars 2013

Interpellation: Receptfria läkemedel

Interpellation 2012/13:271 av Wasberg, Meeri (S)

den 14 februari

Interpellation

2012/13:271 Receptfria läkemedel

av Meeri Wasberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Under det senaste året har vi kunnat ta del av uppgifter om en ökad konsumtion av värktabletter, ibland till och med överkonsumtion med katastrofala följder. Tillgängligheten har ökat och reklamen likaså. Reklamen är ofta glättig, och man kan lätt förledas att tro att värktabletter kan konsumeras utan någon större eftertanke. Den omfattande reklamen är tyvärr kombinerad med försäljning av receptfria läkemedel som bryter mot det uppställda regelverket.

När tidningen Dagens Apotek nyligen tog en promenad längs några gator i centrala Stockholm sålde 9 av 18 kontrollerade butiker läkemedel illegalt. Ingen av de 18 butikerna som Dagens Apotek gick till var anmälda för försäljning av läkemedel till Läkemedelsverket, vilket det är lag på. Ändå kunde läkemedel köpas i 9 av dessa. I de allra flesta butikerna såldes dessutom preparaten helt öppet.

Apoteksbranschen har pekat på att när vanliga butiker säljer läkemedel utan tillstånd vet man inte varifrån dessa läkemedel kommer. Man får en andrahandsmarknad som det saknas kontroll över och som äventyrar kundernas säkerhet. Det finns skäl till att det finns regelverk, det handlar om potenta substanser som kan vara farliga, och därför är det viktigt att reglerna följs. En misstanke som finns från flera apoteksaktörer som Dagens Apotek har varit i kontakt med är att läkemedel som säljs i affärer otillåtet kan vara stöldgods.

Jag har inget emot att receptfria läkemedel säljs under kontrollerade former i handeln. Men det förutsätter att regelverket följs så att säkerheten och tryggheten kring försäljningen kan upprätthållas.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga socialministern:

Avser socialministern att ta något initiativ för att begränsa reklamen för värktabletter?

Vilka initiativ tänker socialministern ta för att se till att regelverket kring försäljning av receptfria läkemedel i handeln följs?