Rättsvårdande myndigheter i Jämtlands län

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 mars 2010

Interpellation: Rättsvårdande myndigheter i Jämtlands län

Interpellation 2009/10:259 av Nordén, Marie (s)

den 17 februari

Interpellation

2009/10:259 Rättsvårdande myndigheter i Jämtlands län

av Marie Nordén (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Kriminalvården har meddelat att den avser att lägga ned det provisoriska häktet i Östersund. Förutom förlusten av ännu fler statliga arbetsplatser i Östersund, innebär det att kostnaderna för Domstolsverket och polismyndigheten ökar. Polisstyrelsen i Jämtlands län har räknat ut att kostnaden för bara polisens del kommer att öka med 4 miljoner kronor.

Tidigare, när länet saknade eget häkte, fick de häktade, poliser och åklagare resa till Härnösand. Situationen riskerar nu att bli densamma och resurserna gå till  långa resor i stället för polisiär verksamhet.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att hindra olika rättsvårdande myndigheter att vältra över sina kostnader på de andra?

På vilket sätt avser justitieministern att ta ett helhetsgrepp över de rättsvårdande myndigheternas verksamhet i Jämtlands län?