Rättsliga påföljder vid stöld från folket

Interpellationsdebatt 5 mars 2013

den 14 februari

Interpellation

2012/13:265 Rättsliga påföljder vid stöld från folket

av Teres Lindberg (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den senaste tidens debatt kring bortslumpad offentlig egendom väcker frågan kring repressalier för de ansvariga. Hur kan det komma sig att kommun- och landstingspolitiker kan begå olagliga handlingar men ändå gå fria från rättsliga efterspel? Ska inte lagen gälla lika för alla?

Om någon sattes att förvalta en egendom och sålde den till en bråkdel av marknadsvärdet skulle förvaltaren förmodligen polisanmälas, åtalas och dömas för trolöshet mot huvudman. Men om en politiker gör detsamma händer ingenting.

Senaste exemplet kommer från huvudstaden där förundersökningen mot vårdcentralen Serafen nyligen lades ned.

För ett par veckor sedan kunde vi också läsa om avslöjandet att Stockholmsmoderaterna slumpat bort gemensamt ägda verksamheter värda över 80 miljoner kronor för endast 3,4 miljoner. Ytterligare exempel är den bostadsrättsombildning där man bortslumpat stora ekonomiska värden för medborgarna.

Det är otaliga miljoner som man försnillat från skattebetalarna innan det visade sig att avknoppningarna var olagliga. I Stockholms stad och Stockholms läns landsting hann man rea ut 18 förskolor, 5 hemtjänstverksamheter, 5 vårdcentraler och 1 assistansverksamhet innan man drog i handbromsen. Allt såldes mycket snabbt och till grova underpriser. Trots detta kommer ingen att stå till svars i rättegång.

Mot bakgrund av detta, avser justitieministern att vidta åtgärder för att tillse att beslutsfattare inte går fria från påföljder vid olagliga handlingar?