Rätten att starta och driva friskola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 27 augusti 2022

Interpellation: Rätten att starta och driva friskola

Interpellation 2007/08:130 av Holm, Christian (m)

den 8 november

Interpellation

2007/08:130 Rätten att starta och driva friskola

av Christian Holm (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Friskolereformen är en av modern tids viktigaste skolpolitiska reformer där friskolan ger alla elever valfrihet att välja en skola som bäst passar dem och deras behov.

I vissa kommuner anser styrande kommunpolitiker att start och drift av friskolor inte bidrar till mångfald och valfrihet utan att friskolans verksamhet endast tar resurser från den kommunala skolverksamheten.

Kommunpolitiker har naturligtvis rätt att yttra sig om dessa nyetableringar och uttrycka tveksamhet. Bedrövligt är när den politiska majoriteten i dessa kommuner väljer att dra små skolenheters ansökningar i politisk långbänk och vägra dessa småskolor driftsbidrag.

Ett tydligt och aktuellt exempel, bland många, är Torsby kommun. Torsby kommun har i samtliga domstolsinstanser överklagat Skolverkets beslut att ge friskoleföreningen tillstånd att starta Transtrands byskola med kommunalt driftsbidrag.

Överklagandet till den sista domstolsinstansen, Regeringsrätten, utfördes några dagar före terminsstart hösten 2007. Kommunens agerande innebar att höstterminen 2007 startade utan att det fanns någon lagakraftvunnen dom, varför elevernas föräldrar och skolans styrelse fick stå för alla kostnader. Syftet med kommunens agerande var uppenbarligen att hindra skolan att starta höstterminen 2007 med förhoppningen att föräldrarnas engagemang skulle sina och nedläggningen av den aktuella skolan skulle bli verklighet.

Fallet med Transtrands skola är ett exempel på hur en stor juridisk enhet, kommunen, använder sin administrativa makt och förhalar en process för att stoppa start av en friskola. Rätten att överklaga ett beslut måste alltid finnas i en demokrati. Rätten att inte betala ut skolpeng till elevernas skola med hänvisning till juridisk pågående process är fel och kan bli ett sätt för friskolefientliga kommuner att motverka pedagogisk mångfald och valfrihet för elever och deras föräldrar.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att förhindra att ett liknande fall som det i Torsby kommun inträffar, och hur vill statsrådet på sikt värna allas rätt att ta initiativ till friskoleetablering?