Rätt till ledsagarservice

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 december 2013

Interpellation: Rätt till ledsagarservice

Interpellation 2013/14:147 av Heydari, Shadiye (S)

den 21 november

Interpellation

2013/14:147 Rätt till ledsagarservice

av Shadiye Heydari (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I lagen om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS) ingår personkrets tre, som omfattar människor med varaktiga fysiska nedsättningar. För att öka möjligheterna till ett aktivt och självständigt liv har personkrets tre, enligt LSS och socialtjänstlagen, rätt till ledsagarservice.

I dag behöver 65 procent av de funktionshindrade i personkrets tre hjälp med matinköp, mestadels är det synskadade och dövblinda. Detta är grupper som enligt lag är berättigade till ledsagningsservice, men som i allt fler kommuner avslås prövning med motiveringen att behovet är föga betydelsefullt för att omfattas av lagen. Dessutom är det betydande skillnader i avgifter för ledsagning mellan kommunerna, för 2013 var den lägsta avgiften 623 kronor per månad och den högsta 1 780 kronor per månad.

För oss socialdemokrater är det tydligt att synskadade och dövblinda har rätt till en ledsagningsservice som ger möjligheten att leva ett liv som alla andra.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att i enlighet med LSS garantera ledsagningsservice för synskadade och dövblinda?