Rätt till ledsagarservice

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 april 2013

Interpellation: Rätt till ledsagarservice

Interpellation 2012/13:344 av Omanovic, Jasenko (S)

den 20 mars

Interpellation

2012/13:344 Rätt till ledsagarservice

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att främja levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med olika funktionshinder. Med andra ord ska lagen ge möjlighet för personer med funktionshinder att leva som andra, exempelvis att arbeta, delta i samhällsdebatten eller utöva olika fritidsaktiviteter.

Synskadade ingår i personkrets tre. Den innefattar personer med varaktiga fysiska funktionsnedsättningar, som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och de har därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Dessa personer är berättigade bland annat till ledsagarservice, som ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov och som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.

Synskadade upplever i dag att de inte får det stöd som de enligt LSS ska ha rätt till, eftersom allt fler kommuner avslår prövning av ledsagning. Dessutom hävdar domstolarna vid överklagan att ledsagning inte är ett tillräckligt stort behov för att omfattas av lagen.

Synskadades behov av ledsagning för att kunna ta sig fram i olika miljöer kommer att bestå. Att nekas ledsagning försvårar deras dagliga liv på ett avgörande sätt.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att garantera stöd, som leder till självständighet, trygghet och säkerhet för synskadade?