Till innehåll på sidan

Proposition som reglerar betaltider mellan företag

Interpellationsdebatt 6 februari 2014
  • Bädda in video

  • Ladda ner

den 23 januari

Interpellation

2013/14:244 Proposition som reglerar betaltider mellan företag

av Mikael Damberg (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den 23 januari 2013 tog riksdagen beslutet att Sveriges företagare ska få betalt i tid. Regeringen fick därmed i uppgift att återkomma till riksdagen med en proposition som reglerar betaltider mellan företag.

I dag har precis ett år gått sedan riksdagen fattade beslut i frågan. Men regeringen har fortfarande inte lagt någon proposition om kortare betaltider mellan företag. Regeringen verkar heller inte ha för avsikt att återkomma under innevarande riksdagsår, eftersom en sådan proposition inte finns med på Statsrådsberedningens lista över kommande propositioner.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är:

Varför har regeringen inte återkommit med en proposition som reglerar betaltider mellan företag?