Problem med mediekoncentration

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 november 2007

Interpellation: Problem med mediekoncentration

Interpellation 2007/08:92 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 31 oktober

Interpellation

2007/08:92 Problem med mediekoncentration

av Helene Petersson i Stockaryd (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

I augusti i år ställde jag en fråga till kulturministern rörande mediekoncentrationen i Sverige. Detta gjordes mot bakgrund av att det under de senaste åren börjat märkas allt fler tecken på att medieverksamheten i Sverige koncentreras till några få företag. Ministerns svar gjorde mig minst sagt förvånad. Det gick nämligen ut på att mediekoncentration inte finns; om det finns så är det inget problem enligt ministern och om någon skulle uppleva att det ändå är ett problem så är det upp till marknaden att lösa det.

Jag ser med oro på hur den svenska mediemarkanden alltmer monopoliseras. Inom dagspressen blir det allt fler sammanslagningar och i filmbranschen finns det i dag i stort sett bara ett bolag. Regeringen ställer sig också helt vid sidan av de problem som kan uppstå vid marksänd digital-tv. Även här säger regeringen att marknaden ska lösa problemen, vilket i slutändan riskerar att inte bara drabba konsumenterna utan också att de existerande företagen väljer lösningar som skyddar dem själva och försvårar för nya aktörer på marknaden.

Min fråga är därför:

Ser kulturministern någon risk för att mångfalden och det demokratiska uppdraget blir åsidosatt när regeringen överlämnar hela mediepolitiken till marknaden, och avser kulturministern att vidta några åtgärder?