Problem med matchningen på den svenska arbetsmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 3 april

Interpellation

2013/14:404 Problem med matchningen på den svenska arbetsmarknaden

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Nästan vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Den bristande matchningen på svensk arbetsmarknad har tydligt framgått av tidigare rekryteringsenkäter från Svenskt Näringsliv. När man nu publicerar en ny rekryteringsenkät för 2014 visar det sig att läget i det avseendet är oförändrat. Fortfarande misslyckas ungefär vart femte rekryteringsförsök. Regeringen har vid tidigare tillfällen inte presenterat några initiativ för att komma till rätta med problemet.

Jag har följande fråga:

Kommer arbetsmarknadsministern att nu presentera några nya initiativ för att komma till rätta med matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden?