Till innehåll på sidan

Privata utförare i vården

Interpellationsdebatt 23 januari 2014

den 2 januari

Interpellation

2013/14:223 Privata utförare i vården

av Teres Lindberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Frågan om riskkapitalbolag ska få äga skattefinansierade välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje regeringen har.

Finansminister Anders Borg (M) har till Sveriges Television sagt att myndigheterna bör ställa krav som håller riskkapitalbolagen borta från välfärdsbranschen: ”Det handlar om att man får ett regelverk som gör att riskkapitalbolagen med stor sannolikhet inte kan fungera som ägare i de här branscherna. Vi tror helt enkelt inte att det är en bra form för att driva skolor och vårdcentraler och annat i välfärden.” Moderaternas gruppledare Anna Kinberg-Batra har till TT sagt att riskkapitalbolag är ”lämpliga som ägare till denna typ av bolag”.

Folkpartiet fattade ett liknande beslut om krav på långsiktigt ägande på sitt landsmöte. Jan Björklund menade i mötet med medierna efteråt att riskkapitalisterna kommer att försvinna i vård, skola och omsorg med Folkpartiets nya förslag eftersom riskkapitalisterna inte är intresserade av ett långsiktigt ägande. Folkpartiets hemsida redovisade beslutet på landsmötet med orden: Folkpartiets landsmöte beslutade i dag att kräva långsiktigt ägaransvar av företag som verkar inom vård och omsorg. Det innebär att så kallade riskkapitalbolag, som ofta har en investeringshorisont på fem till sju år inte kommer att kunna verka i vårdsektorn.

Centerpartiet har en helt annan uppfattning i frågan. Anders W Jonsson säger i Dagens Nyheter: Även om det är praktiskt möjligt att fatta ett sådant beslut är det inte aktuellt för Centerpartiet att medverka till det. Att gå in och sortera efter ägandeform är inte vettigt.

Även socialminister Göran Hägglund (KD) har uttalat till Sveriges Radio att han inte tror på att ställa krav på hur länge ett bolag ska äga en välfärdsverksamhet.

Resultatet är att det nu finns två helt olika linjer inom regeringen. Kristdemokraterna och Centern vill i princip inte utesluta några typer av ägare medan Folkpartiet och Moderaterna säger sig vilja ta bort riskkapitalbolag som ägare. Det finns därmed ingen klar regeringslinje om privata företag i välfärden.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till socialminister Göran Hägglund:

Avser ministern att verka för att riskkapitalbolagen inte ska få äga skattefinansierade företag inom vård och omsorg?

Om inte, mot bakgrund av vilka fakta och argument bör dessa företag få fortsätta äga skattefinansierade företag inom vård och omsorg?