Prioritering av jobb

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 maj 2009

Interpellation: Prioritering av jobb

den 23 april

Interpellation

2008/09:471 Prioritering av jobb

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Ingen delar svartmålarnas depressionsfaror. Ingen, möjligtvis med undantag för Pär Nuder, delar bedömningen att Sverige står inför en nära förestående bankkris. Så sade Anders Borg i riksdagens talarstol i april 2008. I dag kan alla se att han hade fel.

Arbetslösheten ökar och detta dubbelt så snabbt som i EU. Under nästa år har vi troligen massarbetslöshet i Sverige. Vi har en jobbkris i Sverige.

Socialbidragen ökar. Under fjärde kvartalet 2008 ökade socialbidragen i 225 av Sveriges 290 kommuner.

Kostnader för utbetalningarna från a-kassan ökar. Samtidigt har 500 000 trängts ur a-kassan av regeringen Reinfeldt. På grund av den trygghetskris som regeringen Reinfeldt skapat när de nedmonterar a-kassan minskar konsumtionen mer i Sverige.

Volymen i de passiva garantierna ökar. Detta kallar regeringen för aktiv arbetsmarknadspolitik.

Skatteintäkterna minskar och försörjningsstöden ökar i kommunerna. SKL bedömer att det kan innebära att 10 000–15 000 jobb försvinner i välfärdens kärna i år.

Regeringen har prioriterat sänkta skatter framför ordning och reda i de offentliga finanserna.

Bara under 2009 genomför regeringen inkomstskattesänkningar, främst för dem med höga inkomster, på uppemot 20 miljarder kronor. På lånade pengar.

Därför frågar jag finansministern följande:

Vad ämnar finansministern vidta för åtgärder för att skapa fler jobb?

Vad avser finansministern att göra med den höjda arbetsgivaravgiften för småföretagare?