Presstödet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 november 2007

Interpellation: Presstödet

Interpellation 2007/08:54 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 19 oktober

Interpellation

2007/08:54 Presstödet

av Helene Petersson i Stockaryd (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Våren 2006 beslutade en bred majoritet i riksdagen, över blockgränserna, att göra justeringar i det svenska presstödet. Detta föranledde EU-kommissionen att ifrågasätta hela det svenska presstödssystemet. Eftersom detta hände i samband med regeringsskiftet blev det en av de få frågor som den förra kulturministern Cecilia Stegö Chiló hann hantera under sin dryga vecka som minister. Hennes respons på EU:s propåer var att lägga sig platt för kommissionens tolkning och utan ett mandat från vare sig regeringen eller riksdagen personligen besluta att dra tillbaka den notifiering som krävdes.

Regeringen har med andra ord sanktionerat att EU får ifrågasätta hela det svenska presstödssystemet, vilket ligger väl i linje med de löften som både Moderaterna och Folkpartiet gav innan valet om att avskaffa presstödet. Det svenska presstödet är därför i grunden hotat.

Konsekvenserna kan bli både omfattande och kännbara. Enligt regeringens egen utredning kan följden bli att minst 15 dagstidningar tvingas lägga ned med en minskad mångfald som följd.

Frågan är vad regeringen egentligen gör åt det. Ett drygt år har gått sedan förra kulturministerns inhopp i frågan och sedan dess har det mig veterligt bara förekommit kontakter på tjänstmannanivå mellan EU och svenska staten i frågan.

Det som hittills sipprat ut från dessa kontakter är att Sverige inte i första hand intagit positionen att försvara och förklara det svenska presstödet utan föreslagit förändringar i det för att blidka EU. Ett sådant agerande utgår jag från är sanktionerat av ansvarig minister.

Mina frågor är nu:

Vilka direktiv har de tjänstemän som förhandlar med EU i presstödsfrågan fått av kulturministern?

När, enligt kulturministerns bedömning, beräknas frågan vara färdigberedd och ”beslutsmogen”?

Vilka åtgärder, i frågan om var beslutet om det framtida presstödet ska tas, kommer statsrådet att vidta?