Praktik på tågförarutbildningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 februari 2014

Interpellation: Praktik på tågförarutbildningen

Interpellation 2013/14:269 av Pettersson, Leif (S)

den 5 februari

Interpellation

2013/14:269 Praktik på tågförarutbildningen

av Leif Pettersson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I Boden bedrivs en yrkesutbildning av tågförare, ett yrke där det i dag råder stor brist på personal och situationen framöver kommer att blir än besvärligare. Men yrkesutbildningen förutsätter att de som genomgår utbildning kan erbjudas praktik. I annat fall får inte de som genomgår utbildningen ut sin examen. Situationen för utbildningen i Boden är just nu mycket problematisk. De företag som så innerligt väl behöver förarna försöker spela svartepetter med varandra.

Jag vill därför fråga utbildningsministern:

Vad avser ministern att göra för att säkra så att elever som genomgår yrkesutbildning verkligen får sin praktik?

Vad avser ministern att göra för att säkra så att tågförarutbildningen i Boden kan fortleva och utvecklas?