Postnord

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 februari 2017

Interpellation: Postnord

Interpellation 2016/17:233 Postnord

av Ali Esbati (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Transportsektorn är vid sidan av byggbranschen troligen den del av svensk arbetsmarknad som är hårdast drabbad av social dumpning och förekomsten av skumraskbolag som opererar nära eller utanför lagar och avtal. Det finns inte någon enskild åtgärd som kan ordna upp i dessa förhållanden, men det är uppenbart att statliga åtgärder för ordning och reda behövs. Regeringen har också, i flera fall efter överenskommelser med Vänsterpartiet, tagit steg i rätt riktning.

Samtidigt vet vi att det finns krafter som verkar i motsatt riktning och att problemen är omfattande. I det läget är det anmärkningsvärt att en av de största aktörerna inom transport – statligt ägda Postnord – hör till dem som undergräver kollektivavtalens betydelse och i praktiken uppmuntrar till social dumpning.

Bland annat har Svenska Dagbladet den senaste tiden uppmärksammat att Postnord aktivt valt att inte ställa krav i enlighet med kollektivavtal i delar av sin upphandlingsverksamhet – en verksamhet som är mycket stor och därmed har stor påverkan på normerna inom branschen. Vi måste agera som resten av logistikmarknaden för att över huvud taget vara konkurrenskraftiga, har kommunikationschef Per Ljungberg uttalat till SvD.

Det borde inte vara acceptabelt för ett stort statligt företag att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att dumpade arbetsvillkor används som konkurrensmedel.

Statsministern har efter en tid av granskning av Postnord uttalat sig skarpt om Postnords förfarande. Men näringsministern har sagt att hans bild är att Postnord agerar föredömligt.

Statsministerns och näringsministerns signaler spretar. Och framför allt har ingen synlig handling ännu visat att regeringen tar problemet på det allvar som borde kunna förväntas.

Jag vill mot bakgrund av detta fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Avser ministern att återkomma med konkreta ägardirektiv eller vidta andra åtgärder för att Postnord ska ställa villkor i enlighet med kollektivavtal i alla led i sina upphandlingar?