Post- och betalservice i glesbygd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 maj 2009

Interpellation: Post- och betalservice i glesbygd

Interpellation 2008/09:467 av Olsson, LiseLotte (v)

den 20 april

Interpellation

2008/09:467 Post- och betalservice i glesbygd

av LiseLotte Olsson (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Dorotea, en kommun i södra Lappland, har efter senaste befolkningsminskningen endast 2 914 innevånare. Svanabyn som är kommunens äldsta by har 185 innevånare. Av dessa är 21 personer över 80 år och endast 2 har hemtjänst i dag. Hur länge kan man fråga sig eftersom kostnaden är en tickande bomb för kommunens hemtjänst och äldreboenden. Trots att kommunen har haft låg arbetslöshet och bra med livaktiga företag gör skattesänkningar och låsta statsbidrag, som inte räknats upp med inflationen, att kommunen har ett mycket besvärligt läge.

Det som har försämrat tillvaron för de gamla i Svanabyn, och i andra byar i kommunen, som inte har bil är att lantbrevbärarna inte får hantera pengar längre. De kan inte, som tidigare, ta ut så mycket pengar att de kan betala de varor som lanthandeln kör ut. De gamla kunde tidigare även betala sina räkningar hemma vid köksbordet när lantbrevbäraren kom.

När posten lades ned sades det att allt skulle bli bättre med lantbrevbärare för nu skulle man kunna göra sina postärenden hemma. Nu finns inte den möjligheten längre, så naturligtvis känner sig de gamla grundlurade.

Postverket erbjuder en tjänst som de tydligen tycker löser problemet. Den heter ”Ny betaltjänst för äldre och funktionsnedsatta i glesbygd”. Det är ett brevgiro och en tjänst i samarbete mellan KL Kuponginlösen AB och ICA Banken AB.

Tjänsten kan utnyttjas av människor som är minst 80 år eller är handikappade. Då får man färdiga kuvert och en kod. När pensionsavin kommer ska man skriva under och skicka den tillsammans med sin kod i ett kuvert som man fått. Hela pensionen minus eventuella räkningar som man skickat med kommer sedan i ett rekommenderar brev. Kostnaden för tjänsten är dock hela 128 kronor i månaden. Det går även att få sin pension om man har öppnat konto hos ICA Banken och vidtalat pensionsmyndigheten att pensionen ska gå dit. Då kan man ta ut pengar med sitt ICA-kort. Problemet är bara att det exempelvis i Svanabyn inte finns någon ICA-affär. ICA vill inte ha kvar sina glesbygdsbutiker. Nu finns det bara någon enstaka ICA-butik kvar Dorotea kommun.

Rånrisken både för de gamla som nappat på brevgirots erbjudande och för lantbrevbäraren har ökat. Man vet då att de gamla har pengar hemma och hos lantbrevbäraren har man pengarna fint förpackade i rekommenderade brev.

Jag vill fråga statsrådet med anledning av det anförda:

1. Hur avser statsrådet att situationen för de gamla i glesbygd ska förbättras?

2. Hur avser statsrådet att de gamla i glesbygd ska kompenseras för de ökade kostnader som drabbar dem när de ska betala sina räkningar med en redan låg pension?