Pomperipossaskatt för nyanlända

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 april 2018

Interpellation: Pomperipossaskatt för nyanlända

Interpellation 2017/18:493 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:493 Pomperipossaskatt för nyanlända

av Lotta Finstorp (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) framkommer att nyanlända flyktingar ibland ställs inför en situation där det lönar sig för dåligt att börja arbeta – vissa kan till och med få lägre inkomst om de börjar jobba.

Hur väl utrikes födda integreras i samhället och kan etablera sig på arbetsmarknaden är självklart betydelsefullt för de invandrade själva, men har också konsekvenser för samhällsekonomin. Inte minst innebär de utrikes födda både en möjlighet och en risk när det gäller att möta den framtida utmaningen med en åldrande befolkning och förutsättningarna för att finansiera de offentliga utgifterna.

I dag är dock sysselsättning och inkomster av arbete även på lång sikt lägre för invandrade än för genomsnittet i arbetskraften. Ett av problemen i kombination med det här, som tas upp i rapporten, är bland följande:

Utan etableringsersättning är marginaleffekterna höga vid låga inkomster och så länge det finns rätt till försörjningsstöd är de mycket höga. Jobbstimulansen inom försörjningsstödet gör visserligen att den som uppfyller villkoren numera får behålla 25 procent av en inkomstökning, men den som inte uppfyller villkoren får ingen ökad inkomst från en extra arbetsinsats så länge det fortfarande finns behov av försörjningsstöd.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att öka de ekonomiska incitamenten för nyanlända att gå från bidrag till jobb, och i så fall vilka?