Polishögskola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 9 augusti 2022

Interpellation: Polishögskola

Interpellation 2009/10:462 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:462 Polishögskola

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39) föreslogs just att polisutbildningen skulle omvandlas till en högskoleutbildning, bland annat för att skapa incitament för en större etnisk mångfald.

Jag instämmer i att polisen behöver en så kallad reformerad utbildning, även om utveckling redan nu sker inom detta område.

Polisens legitimitet och förankring hos befolkningen är beroende av att man lyckas spegla samhället. Ett av polisutbildningens mål har därför länge varit att man ska bli bättre på att rekrytera personer med annan etnisk bakgrund än svensk.

Jag tar ett exempel:

I januari 2006 påbörjade 528 ungdomar sina polisstudier. Av dessa framtidens poliser har 83 procent svensk bakgrund. Nästa kull har till 86 procent svensk bakgrund – och så fortsätter det med liknande siffror termin efter termin. Polisen tycks under överskådlig tid inte kunna närma sig målet att spegla samhället.

För snart två år sedan redovisade Brottsförebyggande rådet en studie som visade att polis, åklagare och domstolar ofta har stereotypa föreställningar om personer med utländsk bakgrund. I en del av fallen hade personernas möjligheter att få sin sak prövad av rättsväsendet på likvärdiga villkor som majoritetsbefolkningen påverkats.

Ytterst handlar det om förståelse för varandras villkor. I Rosengård i Malmö ser många ungdomar upp till sina närpoliser. Polisyrket blir många ungdomars drömyrke. Dessa ungdomar behövs inom polisen. Den som på djupet vill förstå de ungdomar som växer upp i utanförskapsområdena måste nog själv veta hur det är att dela rum med flera syskon, att utanför skolan helt sakna kontakt med vuxna som har fotfäste på arbetsmarknaden, att lockas av äldre kriminella ungdomars snabba pengar.

Men eftersom det inte finns någon polisutbildning inom rimligt geografiskt avstånd kommer de flesta av de unga killar och tjejer från Malmö som vill bli poliser aldrig i närheten av sina drömmar. För den som vuxit upp i ett hem utan studietradition är det ett stort steg bara att börja studera. Steget blir förstås ännu större om man dessutom tvingas flytta långt från sin hemkommun för att kunna börja sin utbildning.

Ett utbyte mellan svensk och dansk polisutbildning skulle vara till stor nytta. Det finns en god infrastruktur, bra övningsmiljöer och en god studiesocial miljö. Malmö/Skåne med över två miljoner invånare och närheten till kontinenten och med bron som förbindelselänk är en viktig faktor och innebär en stor rekryteringsbas. Både Landskrona och Helsingborg är en bas för polisstudenter med annan etnisk bakgrund än svensk.

En polisutbildning i Skåne/Malmö skulle underlätta för polisen att nå förankring hos ungdomar som växer upp i utanförskapsområdena. Utbildningen skulle på ett bra sätt kunna integreras i något av de befintliga lärosätena och kunna samarbeta med Danmark

Mina frågor till justitieministern är därför:

Avser justitieministern att verka för att polisutbildningen blir en högskoleutbildning?

Hur ser justitieministern på att en polisutbildning skulle kunna förläggas i Skåne?

Hur kan justitieministern agera för att poliskåren bättre ska spegla befolkningen vad gäller etnisk mångfald?

Hur kan justitieministern agera för utbyte mellan de danska och svenska polisutbildningarna?