Plusjobb för personer över 60 år

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 februari 2007

Interpellation: Plusjobb för personer över 60 år

Interpellation 2006/07:279 av Brink, Josefin (v)

den 1 februari

Interpellation

2006/07:279 Plusjobb för personer över 60 år

av Josefin Brink (v)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Under 2006 hade 10 945 personer i genomsnitt per månad ett plusjobb. Alla som tilldelades plusjobb under förra året fick det på två år förutom personer över 60 år som fick plusjobb fram till pensionen. Regeringen har beslutat att inte längre erbjuda arbetssökande plusjobb efter den 24 oktober 2006. Samtliga redan fattade beslut om plusjobb ska dock fullföljas.

Men regeringen har beslutat att plusjobb som tilldelats personer som fyllt 60 år och som avser en längre period än 24 månader ska ändras så att besluten löper längst 24 månader från den dag anställningen påbörjades. Enligt uppgifter från Ams fanns det den 24 oktober 2006 1 146 fattade beslut om plusjobb för personer som fyllt 60 år och som avsåg en längre period än 24 månader. Dessa personer kommer alltså att få sina plusjobb förkortade.

Plusjobben riktade sig till långtidsarbetslösa och subventionerar hundra procent av lönekostnaden upp till 14 789 kr per månad plus sociala avgifter. Plusjobben har inneburit en möjlighet för personer med långvarig frånvaro från arbetsmarknaden att återgå till arbete och samtidigt extra resurser för den offentliga sektorn. De människor som är äldre än 60 år och som fått ett plusjobb får nu hanka sig fram till pensionen på regeringens sänkta ersättningsnivåer. Det är ett ovärdigt slut på ett långt yrkesliv.

Mina frågor till statsrådet är därför:

1. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att personer som är äldre än 60 år ska få behålla sina plusjobb fram till pensionen?

2. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att kompensera de personer som förlorar sina utlovade plusjobb i förtid?