Plastpåseskatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 februari 2021

Interpellation: Plastpåseskatten

Interpellation 2020/21:416 av Angelica Lundberg (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:416 Plastpåseskatten

av Angelica Lundberg (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

För drygt ett år sedan beslutade riksdagen, med avslagsyrkande från Sverigedemokraterna och Moderaterna, att införa en skatt på bärkassar (prop. 2019/20:47). Syftet med skatten var att förhindra spridning av mikroplaster. Eftersom skatten inte är differentierad gör det ingen skillnad om påsen är gjord av förnybara material eller fossila, något som också kritiserats av experter.

Ett företag i Helsingborg har utvecklat en nedbrytbar bärkasse bestående av ett material sammansatt av flera förnybara råvaror. Kassen kan användas minst 50 gånger och är enligt det statliga forskningsinstitutet Rise godkänd som flergångskasse. Den kan, efter att den använts upprepade gånger, slängas i den vanliga komposten hemma och bryts då ned till jord. Svenska skattepengar har via EU-medel tilldelats projektet för att främja utvecklingen av en miljöanpassad produkt, och företagets grundare säger att man vill göra sitt för planeten. I flera länder där plast är förbjudet har Helsingborgsföretagets produkter godkänts som ersättningsmaterial just för att de är förnybara och nedbrytbara.

Frågan om även förnybara bärkassar som inte sprider mikroplaster ska omfattas av skatten är prövad av Skatteverket och Skatterättsnämnden. Skatteverket anser att även den här typen av bärkasse ska omfattas av skatten, då den ser ut som en fossil bärkasse. Även Skatterättsnämnden menar att påsar av det slag som nämns ovan ska beskattas. Beskedet innebär att även icke-fossila flergångskassar som inte bidrar till spridning av mikroplaster kommer att beläggas med skatt.

För de konsumenter som vill handla miljömedvetet kan en skatt på miljövänliga bärkassar innebära att de avstår produkten till förmån för icke beskattade men för miljön sämre val. Företag som beskattas trots att de tillverkar miljövänliga bärkassar av förnybara material kommer troligtvis i många fall i stället att satsa på marknader utanför Sverige. Skatten riskerar alltså att hämma miljövänliga projekt och investeringar på hållbara lösningar i Sverige samtidigt som arbetstillfällen går förlorade.

På en liknande skriftlig fråga svarar ministern den 3 februari 2021 att hon inte kan uttala sig om ett enskilt fall, men mina frågor gäller generellt.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

  1.  Är det förenligt med skattens syfte att även nedbrytbara, miljövänliga bärkassar tillverkade av förnybart material utan innehåll av mikroplaster beskattas?
  2.  Hur avser ministern att agera för att konsumenter som vill handla miljövänligt inte på grund skatten ska vilseledas till att välja produkter som är sämre ur miljöperspektiv? 
  3.  Har ministern för avsikt att verka för en förändring av skatten så att den ger den miljönytta som den enligt förarbetet var avsedd att ge?