Piketpolisens befogenheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 mars 2013

Interpellation: Piketpolisens befogenheter

Interpellation 2012/13:330 av Ekeroth, Kent (SD)

den 13 mars

Interpellation

2012/13:330 Piketpolisens befogenheter

av Kent Ekeroth (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Piketpolisen är som bekant en insatsstyrka för att hantera särskilt komplicerade situationer, miljöer och farliga personer. De finns placerade i våra tre storstadsområden.

Deras uppgift, liksom polisen i stort, är att skydda våra medborgare och därmed öka den faktiska och upplevda tryggheten.

Denna förmåga har dock begränsats av politiska beslut, vilket gjort att tryggheten för våra medborgare försämrats, framför allt för dem som lever och bor utanför Stockholmsområdet.

Exempelvis togs piketpolisens möjlighet till så kallad explosiv forcering bort i början av 2012. Explosiv forcering är den enda möjligheten att på några sekunder forcera en säkerhetsdörr när tidspressen är som störst, som vid en gisslansituation. Resultatet av detta beslut blev alltså att piketen inte längre har samma möjligheter att undsätta en person i fara, trots deras expertis på området.

En annan begränsning är när piketen år 2004 fråntogs möjligheten att använda sig av prickskyttegeväret PSG 90. Resultatet av det beslutet blev att piketpolisen numera inte har tillräckligt bra utrustning för att hantera svåra situationer som kräver vapen med hög precision. Precisionen i de vapen piketen har i dagsläget är inte alls lika bra, vilket innebär att risken blir högre att använda vapnet, så till den grad att piketen ibland inte ens vågar använda sina andra vapen.

Kontentan av detta är att politiska beslut, som efter lite efterforskning ter sig irrationella och ogrundade, försämrat piketpolisens förmåga att utföra sitt jobb och ge medborgare trygghet.

Jag undrar hur justitieministern ser på dessa frågor.

Varför har piketpolisen ej fått tillbaka dessa befogenheter och hur ser justitieministern på piketpolisens verksamhet i stort?