Personalsituationen på fritidshemmen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 juni 2014

Interpellation: Personalsituationen på fritidshemmen

Interpellation 2013/14:531 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Interpellation 2013/14:531 Personalsituationen på fritidshemmen

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

I början av april kom nya alarmerande siffror från Skolverket rörande situationen på fritidshem runt om i landet. De visar att personaltätheten försämrats under lång tid och att trenden fortsätter. Varje anställd ansvarar i genomsnitt för 12,9 elever i dag jämfört med 12,4 för ett år sedan. År 1990 gick det 7,5 elever per anställd. Under många år har antalet elever ökat procentuellt mer än antalet anställda, vilket lett till kontinuerligt försämrad personaltäthet. Det senaste året har antalet elever ökat med 4 procent medan antalet anställda inte har ökat alls.

Även barngrupperna blir större. Från 2003 och fram till i dag har antalet elever ökat med 25 procent medan antalet grupper har minskat med 7 procent.

På tio år har gruppernas storlek ökat med 34 procent. Utvecklingen mot allt större elevgrupper i fritidshem har pågått under många år.

Det är dessutom stor skillnad i utbildningsnivå mellan kommunala och fristående fritidshem. 56 procent av årsarbetarna i kommunala fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen medan motsvarande andel i fristående fritidshem är 29 procent.

Vad avser utbildningsministern att göra för att vända trenden mot större barngrupper, minskad personaltäthet och sämre utbildad personal på svenska fritidshem?