Permanenta undantag i detaljplaner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2015/16:603 Permanenta undantag i detaljplaner

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Den rådande flyktingströmmen till Sverige försvårar en redan pressad bostadssituation. Boverket har signalerat att regeringen måste gå vidare och på ett rättssäkert sätt medge tidsbegränsade undantag från delar av plan- och bygglagen. Tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan har aviserat att vissa undantag kan göras, att anpassningar ska medges när det gäller tekniska egenskapskrav för tillfälliga anläggningsboenden och att det också finns anledning att gå vidare med regelförenklingsarbetet.

Många människor i Sverige väntar på en bostad. Många av dem är ungdomar. De behöver sin första bostad.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Är statsrådet redo att göra permanenta undantag i detaljplaner, regler och byggnormer för ungdomsbostäder på samma sätt som för asylboenden?