Pensionärsskatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 juni 2014

Interpellation: Pensionärsskatten

Interpellation 2013/14:447 av Monica Green (S)

Interpellation 2013/14:447 Pensionärsskatten

av Monica Green (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Pension är lägre än lön, och pensionen är uppskjuten lön för dem som har arbetat. Ändå är skatten högre för pensionärer än för dem som förvärvsarbetar för närvarande. Denna klyfta har den borgerliga regeringen infört och beslutat öka för varje år eftersom det i teorin skulle leda till att sänka massarbetslösheten. I och med införandet av jobbskatteavdraget har skatten på löneinkomst blivit lägre än skatten på pensioner.

Nu när det visat sig att regeringen misslyckats med att sänka arbetslösheten kanske det vore på sin plats att omvärdera den orättvisa beskattningen av pensionärerna. 

Även skatten på pensioner har sänkts de senaste åren, men inte i samma utsträckning som skatten på förvärvsinkomster. Pensionärerna har fått sänkt skatt genom höjda grundavdrag, men klyftan har ökat i takt med att de overksamma jobbskatteavdragen blivit fler. Sverige är nu det enda landet där pensionärer beskattas hårdare än löntagare.

Skattebetalarnas beräkningar visar att en genomsnittspensionär, med 15 800 kronor i månaden, i år betalar 4 100 kronor mer i skatt än om denna arbetat. Från 2007 uppgår den totala skillnaden till 52 000 kronor. Många pensionärer uppfattar detta som en mycket orättvis beskattning.

Vad avser finansministern att göra med pensionärsskatten?

Vad avser finansministern att göra för att minska klyftan mellan löntagare och dem som har arbetat?

Vad avser finansministern att göra för att fler ska uppfatta skatten som rättvis?