Pensionärsskatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 juni 2008

Interpellation: Pensionärsskatten

Interpellation 2007/08:626 av Green, Monica (s)

den 25 april

Interpellation

2007/08:626 Pensionärsskatten

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Att bli pensionär är för många omtumlande. Även de ekonomiska förutsättningarna förändras. Ett riktmärke har varit att pensionen uppgått till ca 60 procent av den tidigare inkomsten.

Det så kallade jobbskatteavdraget har lett till att vi fått en särskild pensionärsskatt i Sverige. Tidigare har det varit pensionärer som har haft en lägre skatt via ett högre grundavdrag. Till och med 2002 innebar det särskilda grundavdraget för pensionärer i beskattningen att den som bara hade folkpension samt pensionstillskott och inga andra inkomster eller förmögenheter var befriad från skatt. Genom det nya pensionssystemet blev alla pensioner beskattade. Tanken var att garantipensionen skulle bli så hög att den med råge kompenserade för det avskaffade grundavdraget i beskattningen.

Jobbskatteavdraget har skapat oreda i detta. Från årsskiftet betalar en pensionär med 13 000 kronor i månadsinkomst ca 600 kronor högre skatt än en löntagare med samma inkomst varje månad. Allt har blivit dyrare även för pensionärer; dyrare mat, högre hyra, dyrare att ha bil med mera. Kvinnor har oftast betydligt lägre pensionsinkomster än män och kvinnor över 75 har det svårast. De är ofta ensamstående.

Möjligheten att arbeta vidare efter 65 år begränsas av bland annat hälsoskäl. För äldre över 75 år är det omöjligt – särskilt för dem som jobbat i LO-yrken – att genom yrkesarbete få del av jobbskatteavdraget.

Den ekonomiska omställningen från yrkesarbete till pensionär har också blivit ett väldigt brant trappsteg. För varje nytt steg i jobbskatteavdraget blir det allt brantare.

Jobbskatteavdraget innebär en diskriminering av våra äldre och främst de äldre kvinnorna.

Mina frågor till statsrådet är:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att förbättra pensionärernas ekonomiska villkor?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att återupprätta pensionsuppgörelsens anda att pensionärerna inte ska behöva känna sig ekonomiskt undanträngda, bortglömda eller diskriminerade?

Vilka särskilda initiativ avser statsrådet att ta för att kvinnor över 75 år ska garanteras en dräglig ekonomi?