Pensionärers skattesituation

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 maj 2009

Interpellation: Pensionärers skattesituation

Interpellation 2008/09:415 av Axelsson, Lennart (s)

den 13 mars

Interpellation

2008/09:415 Pensionärers skattesituation

av Lennart Axelsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

År 2009 ökade jobbskatteavdraget ytterligare. Skillnaden i skatt mellan en genomsnittspensionär och en yrkesverksam med samma inkomst ökade med över 10 procent. En genomsnittspensionär betalar 2009 ca 700 kronor mer i skatt varje månad än en yrkesverksam med samma inkomst.

Världsbanken har i en rapport gått igenom skattesystemen i 53 länder. I inget annat land än Sverige beskattas pensionärer högre än yrkesverksamma. I många länder, exempelvis Norge, får pensionärer lägre skatt än yrkesarbetande. I ett nummer av PRO:s tidning PRO Pensionären i slutet av förra året kunde vi läsa att finansministern ansåg att ”det är en grundläggande rimlighet att skatten borde vara lika”. Eftersom finansministern tydligen anser att hans egen politik är felaktig borde han i konsekvensens namn visa någon vilja att rätta till det egna misstaget. Men därav har vi inte sett något.

Nu slår också finanskrisen direkt mot pensionärerna. Nästa år kommer en genomsnittspensionär med en pension på 12 000 kronor att få 525 kronor mindre i plånboken om inget görs. Pensionssystemet gick back med hela 261 miljarder kronor i fjol. Och för första gången slår därför den så kallade bromsen i pensionssystemet till, vilket drabbar alla pensionärer utom garantipensionärerna som har de lägsta pensionerna.

Pensionärerna som redan tidigare drabbats hårt av den moderatledda regeringens politik riskerar nu alltså att drabbas ytterligare.

Mina frågor till finansministern är:

Kommer finansministern att ta några initiativ för att förändra den nuvarande beskattningen av olika inkomster, som särskilt drabbar pensionärer, arbetslösa och sjuka?

Kommer finansministern att ta något initiativ som förhindrar att pensionärerna drabbas av kraftigt sänkta pensioner när den så kallade bromsen i pensionssystemet slår till?