Penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 januari 2009

Interpellation: Penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar

Interpellation 2008/09:190 av Hultqvist, Peter (s)

den 3 december

Interpellation

2008/09:190 Penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Den 1 december 2008 skriver Mattias Lundbäck, sakkunnig hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Persson på sin privata blogg följande:

”Orsaken till att Riksbanken sänker räntan på torsdag är förstås att man vill samordna sänkningen med ECB och Bank of England, som också sänker räntan på torsdag. Detta leder naturligt in på frågan om Riksbanken bör samordna sina räntesänkningar med andra centralbanker.

Poängen med att ha en egen valuta är ju att man kan, och ska, bedriva en självständig penningpolitik. Så även om jag tycker det är bra att man sänker räntan har jag en känsla av att man gör det av fel skäl. Riksbanken borde ha sänkt räntan mer och före såväl ECB som BOE.”

Att det finns personer som har olika uppfattningar om Riksbanken och den svenska penningpolitiken är i sig inget märkligt. I detta fall är dock skribenten anställd som politiskt sakkunnig åt statsrådet Cristina Husmark-Persson på Socialdepartementet. Visserligen har alla en grundlagsskyddad rättighet till yttrandefrihet men agerandet väcker ändå en del frågor som jag gärna vill höra statsrådets synpunkter på.

Texten ovan innehåller ju både en information om att räntan ska sänkas och en kraftig antydan om att sänkningen inte blir så stor. Detta har givetvis en marknadspåverkande effekt med tanke på var skribenten arbetar. Om det finns kännedom om penningpolitiska åtgärder på Regeringskansliet ska de självklart inte spridas i förväg utan via de officiella kanalerna.

Mina frågor till statsrådet är:

Har statsrådet ett ansvar enligt någon policy eller enligt andra riktlinjer för hur politiskt anställda i Regeringskansliet får använda sig av konfidentiell information de fått i tjänsten?

Om inte agerandet som beskrivs ovan strider mot eventuella riktlinjer, avser statsrådet att ta initiativ till att ändra riktlinjerna?

Vilket ansvar tar statsrådet för att sakkunniga på departementet uttalar sig om Riksbankens penningpolitik, Riksbanken som är en fristående myndighet under riksdagen?