Panaxia och tillsynen över kontanthantering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 oktober 2012

Interpellation: Panaxia och tillsynen över kontanthantering

Interpellation 2012/13:21 av Persson, Peter (S)

den 10 oktober

Interpellation

2012/13:21 Panaxia och tillsynen över kontanthantering

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

I september i år visade det sig att värdetransportföretaget Panaxia var konkursmässigt. Bakom konkursen fanns att det under en längre tid pågått ekonomiska oegentligheter i Panaxia. Detta har hårt drabbat många mindre företagare inom Svensk Handel och Svensk Bensinhandel. Bensinmacks- och småbutiksägare hotas av konkurs, vilket i sig är mycket allvarligt. Det tycks också råda oklarheter kring hur mycket pengar som försvunnit, vilka som har tillgodogjort sig brottsvinsterna och vart dessa har tagit vägen eller använts till. Likaledes har det visat sig att banker, som ska övervakas av Finansinspektionen (FI), är som ägare inblandade i Panaxia. FI har först när Panaxiaskandalen börjat rullas upp granskat och vidtagit åtgärder gentemot Forex bank.

Jag har med anledning av detta ställt en fråga till statsrådet Norman som i sitt svar visat att också ansvaret för tillsynen inom kontanthanteringskedjan är splittrat och att denna splittrade bild sannolikt bidragit till att Panaxiaskandalen kunnat inträffa. Den verkställande direktören för ett annat av de tre värdetransportföretagen har i en debattartikel också påvisat hur Panaxiaskandalen har sina rötter i att Riksbanken tagit flera steg bort från ansvaret för rikets kontanthantering samt att bankerna gjort allt för att föra över kostnader på konsumenterna. Som en tidning så träffsäkert konstaterade har kontanter blivit fulpengar som ingen vill ta i.

 Fortfarande görs ett av tre köp i Sverige med fysiska pengar, och frågan är om kontanter någonsin försvinner. För medan kortköpen vuxit i takt med Sveriges ekonomi har antalet sedlar och mynt varit i stort sett konstant. Förra året fanns kontanter till ett värde av 99 miljarder kronor i omlopp i Sverige.

Riksbanken har också presenterat nya sedlar och mynt som ska komma i omlopp runt 2018. Vem som ska stå för de stora omställningskostnaderna i detta sammanhang, till exempel av bankomater, talar ingen högt om.

Mina frågor till statsrådet är:

Hur ska statsrådet se till att samhällets övervakning av kontanthanteringen stärks så att brottsliga handlingar av den typ som förekommit i Panaxiaskandalen effektivt kan förhindras?

Genom vilka insatser vill statsrådet bidra till att de drabbade småföretagarna inte tvingas i konkurs?