Palestina - situationen i Jerusalem

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 december 2013

Interpellation: Palestina - situationen i Jerusalem

Interpellation 2013/14:173 av Björlund, Torbjörn (V)

den 27 november

Interpellation

2013/14:173 Palestina – situationen i Jerusalem

av Torbjörn Björlund (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Konflikten mellan Palestina och Israel är en pågående konflikt. Det är den konflikt som pågått längst i världen. Israels ockupation av Palestina och förtrycket av palestinierna är pågående och situationen för palestinierna förvärras hela tiden.

Värst är nog situationen i Jerusalem. Den etniska rensningen eskalerar och husraseringarna ökar hela tiden. Det troliga målet för Israel är att flytta ut alla palestinier ur Jerusalem och skapa en helt israelisk stad. Detta är kontroversiellt ur synvinkeln att Jerusalem betraktas som palestiniernas huvudstad av dem själva och det blir därmed också en symbolisk fråga förutom allt det humanitära lidandet för palestinierna.

Denna utveckling gör också att en lösning på konflikten blir alltmer svårbemästrad och möjligheterna till en tvåstatslösning blir alltmer avlägsna.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vad avser ministern att göra för att bistå till en rättvis och humanitär situation i Jerusalem som ett led i arbetet på en tvåstatslösning i konflikten mellan Palestina och Israel?