Överprövning av åtgärdsprogrammen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Överprövning av åtgärdsprogrammen

Interpellation 2015/16:204 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2015/16:204 Överprövning av åtgärdsprogrammen

av Gunilla Nordgren (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Enligt EU:s vattendirektiv ska beslut om vattenförvaltningen för åren 2016–2020 fattas senast den 22 december 2015. För att beslut om åtgärdsprogrammen ska kunna fattas krävs omfattande analyser och avvägningar mellan olika intressen. Flera myndigheter och kommuner har därför begärt att regeringen ska fatta beslut i frågan. Det har regeringen tagit på sig att göra, men fortfarande efter flera månader med ärendet på bordet har inget gjorts.

Västerhavets vattendelegation beslutade nyligen att skicka en hemställan till regeringen om att skjuta upp besluten ett år. Flera andra vattendelegationsledamöter har uttryckt önskemål i samma riktning. Eftersom besluten om åtgärdsprogrammen innebär omfattande avvägningar mellan olika samhällsintressen och miljömål har såväl myndigheter som kommuner därför begärt överprövningen hos regeringen.

Åtgärdsprogrammen kräver en grundlig analys och avvägningar mellan kostnader, konsekvenser och inte minst finansiering. I flera andra länder är det regeringen som fattar dessa beslut.

Ministern har i tidigare interpellationsdebatter i ämnet lovat att återkomma med besked i god tid för att möjliggöra för vattendelegationerna att fatta beslut. Det är nu senare delen av november och tiden börjar bli knapp. Regeringen har ännu inte gett något besked om den begäran om överprövning av åtgärdsprogrammen som begärts av kommuner och myndigheter.

Jag har under augusti 2015 fått svar från klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen har fått förslagen för prövning och att regeringen bereder frågan.

 

Jag vill därför fråga ministern om hon och regeringen avser att göra en överprövning av de föreslagna åtgärdsprogrammen och om hon är beredd att skjuta på besluten ett år som Västerhavets vattendelegation hemställt om.