Övergång från etableringsersättning till försörjningsstöd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Övergång från etableringsersättning till försörjningsstöd

Interpellation 2012/13:221 av Andersson, Johan (S)

den 24 januari

Interpellation

2012/13:221 Övergång från etableringsersättning till försörjningsstöd

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Riksdagen har beslutat om en etableringsreform som trädde i kraft den 1 december 2010 där Arbetsförmedlingen gavs en mer övergripande roll och funktion att etablera nyanlända på svensk arbetsmarknad.

I dag utgår ett etableringsstöd till den enskilde i två år för att denne ska ges möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad och bli självförsörjande.

I min hemkommun Motala finns nu en stor oro för att kommunens kostnad för försörjningsstöd ska öka då ett trettiotal nyanlända kommer att erhålla aktivitetsstöd samt kompletterat försörjningsstöd på grund av bristande möjligheter till reguljär sysselsättning.

Mina frågor till ansvarigt statsråd Erik Ullenhag är följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att integreringen av nyanlända ska öka på den svenska arbetsmarknaden?

Är statsrådet och regeringen beredda att kompensera kommunsektorn för de ökade kostnader för kompletterande försörjningsstöd som uppstår då man går från etableringsersättning till aktivitetsstöd?