Överbeläggning i kriminalvården

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 november 2020

Interpellation: Överbeläggning i kriminalvården

Interpellation 2020/21:145 av Henrik Vinge (SD)

Interpellation 2020/21:145 Överbeläggning i kriminalvården

av Henrik Vinge (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Kriminalvården har under längre tid varnat för att antalet intagna i häkten och anstalter kommer att överstiga de platser myndigheten har tillgängliga. Generaldirektör Martin Holmgren redogjorde i DN den 21 september 2020 att myndigheten nu går upp i stabsläge för att försöka hantera den kris som myndigheten befinner sig i. Kriminalvårdens prognoser ger dessutom stöd för att denna kris och nuvarande stabsläge kommer att fortsätta under överskådlig tid.

Att krisen nu är här torde inte överraska någon som följt Kriminalvårdens kapacitet, prognoser och utveckling det senaste decenniet. Faktum är att det finns färre permanenta platser i dag än för tio år sedan. Trots att samtliga inblandade vet att det tar flera år att få en ny anstalt på plats påbörjas projekt först nu när antalet intagna överstiger antalet platser. I stället nyttjas dyra temporära lösningar, och i åratal har myndigheten tvingats försena nödvändigt upprätthållande av lokalerna, vilket har lett till ännu större kostnader.

Vissa åtgärder vidtas nu, med ut- och nybyggnad fram till och med 2029. Det finns dock skäl att ifrågasätta huruvida den nu planerade utbyggnaden är tillräcklig. Generaldirektör Holmgren deltog lördagen den 7 november 2020 i Ekots lördagsintervju, och det framgår att det även med planerad utbyggnad kommer att saknas platser även utan ytterligare, nödvändiga straffskärpningar.

När Kriminalvården förra året publicerade rapporten Ökat klientflöde – Kriminalvårdens samlade bedömning och förslag till åtgärder noterades att Kriminalvården på grund av kapacitetsbristen kan komma att hemställa om att skjuta upp ikraftträdande av nödvändiga reformer. Att svenskt rättsväsen underprioriterats i så många år att straffskärpningar kan komma att utebli eller försenas på grund av en kortsiktighet i rättspolitiken bör ifrågasättas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Planerar ministern och regeringen en ytterligare utbyggnad av Kriminalvården än vad som nu aviserats?
  2. Är regeringen redo att skjuta till ytterligare medel om klientprognosen revideras uppåt även efter 2023?
  3. Kommer ministern att skjuta upp, vattna ur eller avstå nödvändiga straffskärpningar med anledning av den kapacitetsbrist som föreligger nu och under överskådlig tid?