Östlig förbindelse

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 december 2017

Interpellation: Östlig förbindelse

Interpellation 2017/18:99 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2017/18:99 Östlig förbindelse

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 fanns Östlig förbindelse inte med. Efter ett negativt besked från Stockholms stad bedömde Sverigeförhandlingen att förutsättningar saknades för en överenskommelse och avbröt förhandlingarna. Beslutet från Stockholms stad är anmärkningsvärt och får stor inverkan på miljön, tillväxten och framkomligheten i hela Stockholmsregionen.

Länsstyrelsen har i en rapport uppskattat att Stockholms befolkning kommer att öka med en halv miljon människor fram till 2030, och studier från Trafikanalys visar att Stockholmsregionen kommer att ha fler flaskhalsar 2030 än i dag. Matematiken är enkel. Fler människor och fler flaskhalsar kommer orsaka ökad trängsel och försämrad stadsluft. På köpet kommer dessutom hela Sveriges tillväxt att påverkas, då den är direkt beroende av att Stockholm når sin fulla potential. För att göra det behöver Stockholm en komplett ringled. 

Alliansregeringen avsatte 2 miljarder i Sverigeförhandlingen till Östlig förbindelse. Hittills har endast en fjärdedel av dessa pengar använts till projektet. Vad som händer med de återstående pengarna från Alliansens satsning är därför högintressant, eftersom öronmärkta pengar naturligtvis ska gå till vad de avsatts för.

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) har avsagt sig ansvar genom att säga att Stockholms stad inte kan betala för en statlig förbindelse. Frågan landar därför på regeringen, och det är hög tid att den agerar. Människor i Stockholmsregionen förtjänar tydliga gemensamma besked från regeringen och det rödgrönrosa styret. Om byggandet av en Östlig förbindelse skjuts upp är det i slutändan människor, företag och tillgängligheten i regionen som drabbas. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilken är regeringens inställning till Östlig förbindelse och avser statsrådet att verka för att den kommer till stånd?

Bedömer statsrådet, likt finansborgarrådet i Stockholms stad, att Östlig förbindelse är en statlig angelägenhet?

Hur avser regeringen att använda återstoden av de 2 miljarder som var öronmärkta för Östlig förbindelse?