Oskyldiga offer

Interpellationsdebatt 16 september 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 22 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Herr talman och statsminister Löfven! Strax före sommaren blev LAS-utredningen om anställningstryggheten klar. Kommunals ordförande Tobias Baudin kallade den en katastrofutredning. Byggnads ordförande Johan Lindholm talade om en extremt kraftig slagsida i arbetsgivarens favör så att utredningen lika gärna kunde ha varit ett beställningsjobb från Svenskt Näringsliv. Marie Nilsson från IF Metall talade om att förslagen skulle innebära en kraftigt försämrad trygghet för hennes medlemmar och att utredningen hör hemma i ett arkiv, inte i politiken.

I samband med att utredningen lades fram markerade både arbetsmarknadsministern och statsministern att förslagen var obalanserade och inte godtagbara; det var inte detta man hade förväntat sig.

Kan statsministern här tydligt säga att regeringen aldrig kommer att lägga fram ett lagförslag som ser ut som LAS-utredningen, om parterna inte kommer överens?


Anf. 23 Tobias Andersson (SD)

Herr talman! Låt oss först zooma ut lite. Dagens lag om anställningsskydd är inte perfekt - det anser inte ens de fackliga organisationerna. Många vill ha en ändring, för lagen om anställningsskydd fungerar inte så som det var tänkt på dagens arbetsmarknad. Inte minst kvinnodominerade sektorer vill ha en ändring. Inte minst Hotell- och Restaurangfacket och Handels har drivit på LO för att få till en förhandling därför att man vill förändra lagen om anställningsskydd. Den är inte tillräckligt bra. Vi ska alltså inte se det som att det gäller att behålla allt precis som det varit.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Det vi såg framför oss - och det var därför vi skrev in detta i januariavtalet - var att man, om man ska förändra lagar, ska behålla parternas balans. Detta är oerhört viktigt, för det är denna balans mellan parterna som tar Sverige framåt och gör att vi faktiskt ligger i absolut framkant i världen när det gäller att ställa om hela arbetsmarknaden. Den ska alltså vara kvar. Nu låter vi parterna förhandla, och så tar vi detta därefter.


Anf. 24 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Herr talman! Jag beklagar att Stefan Löfven inte kan svara på denna mycket grundläggande fråga. I juni verkade det klart: Det här var ensidigt - det var inte acceptabelt. I dag kan statsministern inte utesluta att man lägger fram ett lagförslag som det helt extrema förslag som utredningen tog fram.

Jag håller med om att LAS inte är perfekt. Låt parterna förhandla i fred, utan hot. Anställningstryggheten behöver förbättras i Sverige, inte rivas ned.

Men jag skulle gärna vilja återkomma till min fråga. Kan statsministern lova att den här regeringen inte kommer att lägga fram lagförslag som ser ut som utredningens förslag, som skulle ha så allvarliga negativa effekter på miljoner löntagares anställningstrygghet i Sverige?


Anf. 25 Tobias Andersson (SD)

Herr talman! Jag ska tydliggöra detta. Det jag sa på försommaren gäller fortfarande. Vi ska ha balans mellan parterna.

Men det Jonas Sjöstedt också ska fundera på, tycker jag, är sina samarbeten med högern, som verkligen vill förändra lagen om anställningsskydd, som vill återinföra lex Laval som tar bort fackföreningarnas rätt att ta strid för sina kollektivavtal, som vill förhindra och försämra konfliktmöjligheterna och konfliktreglerna ytterligare och som har en rad andra förslag. Dem sitter Jonas Sjöstedt med jämna mellanrum ned med och funderar på hur man kan jäklas med regeringen. Tänk på det, Jonas Sjöstedt, nästa gång du sitter ned med dem!

(Applåder)


Anf. 26 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Herr talman! Förra helgen berättade Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning, att det i Sverige existerar ett fyrtiotal kriminella, familjebaserade nätverk, så kallade klaner. Enligt Löfving har flera av dessa klaner sökt sig till Sverige specifikt för att begå brott - för att etablera maffiaverksamhet. I dessa klaner är individen lågt värderad. Enskilda familjemedlemmar får agera bondeoffer, och man arrangerar äktenskap för att stärka släktband. Enligt Löfving är de inte intresserade av att integreras i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Partiledardebatt

Min fråga till statsministern i dag är hur han anser att man på bästa sätt kan arbeta förebyggande för att motverka att utländsk klanmaffia väljer att etablera sig just i Sverige.


Anf. 27 Tobias Andersson (SD)

Herr talman! Ett uppenbart verktyg är naturligtvis det internationella samarbetet - att svensk polis tillsammans med Europol och andra har koll på vilka som rör sig i till exempel Europa. Det är det omedelbara.

Det finns uppenbart vad man kan kalla för klaner eller familjer, eller om man har någon annan etikett på detta. En del kom hit på 80-talet. De har dessvärre i generationer utvecklat denna kriminalitet.

Men det finns också andra människor som har kommit till Sverige, som vill göra rätt och ha möjlighet att komma in. När jag var i Uppsala träffade jag en liten tjej som kom fram till mig och sa: Kan du ordna en större lägenhet? Jag behöver få sitta ned och läsa och plugga. Det var hennes önskemål.

Detta handlar om att agera hårt mot brotten, oavsett vem som begår dem - klaner eller familjer eller någon annan. Men det måste också handla om att arbeta förebyggande så att vi hjälper dessa barn och ungdomar in i samhället så de kan förverkliga sina drömmar i stället för att bli kriminella.


Anf. 28 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Herr talman! Jag håller med statsministern om att det internationella samarbetet är otroligt viktigt och avgörande. Men sedan blir det lite märkligt. En del av de kriminella nätverken och klanerna har visst varit här länge, men många har sökt sig just till Sverige för att de upplever att det finns en låt-gå-mentalitet här. Här kan man bete sig så. Man kan välja att kontrollera ett bostadsområde utan att det får allvarliga konsekvenser. Större bostäder för dessa klaner och dessa familjer kommer bara att underlätta deras kriminella verksamhet.

Jag talar gärna om förebyggande insatser, men det jag hade önskat att statsministern skulle ta upp är rättvisa - att rättvisa skipas och att kriminella ska sitta bakom lås och bom. Varför är ni inte beredda att införa Adrianalagarna, så att vi får fler verktyg i kampen mot kriminella och för att förhindra att unga får kriminalitet som arv?

Interpellation 2020/21:887 Oskyldiga offer

av Tobias Andersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Ett av Morgan Johanssons mest bevingade citat som justitieminister var när han kommenterade att skjutningarna nådde rekordnivåer 2017 med orden ”liten risk att oskyldiga drabbas”. Oavsett partipolitiska skiljelinjer hoppades sannolikt samtliga på att justitieministern hade rätt i det, men med facit i hand över utvecklingen sedan dess vet vi hur fel Morgan Johansson hade.

Hans profetia, eller snarare cyniska verklighetsfrånvända önsketänkande, är i linje med hans kommentar som hälsominister för snart 20 år sedan då han sa: ”Om tio år är Sverige narkotikafritt.”

Att Morgan Johansson inte får stå till svars mer för sina uppenbart bristfälliga analyser av framtiden är för mig obegripligt. Det finns tre potentiella förklaringar till Morgan Johanssons bristfälliga analyser:

Ministern överskattar kraftigt sin egen förmåga att som minister lösa de samhällsproblem som ryms inom hans portfölj.

Ministerns verklighetsuppfattning är djupt bristfällig, vilket föranleder att han inte förstår vidden av de problem han ska motarbeta.

Ministern förstår mycket väl både vidden av problemen och osannolikheten att han löser dem men värderar att signalera politisk handlingskraft högre än att kommunicera sanningen.

Sedan Morgan Johanssons kommentar om att det är en liten risk att oskyldiga drabbas har som bekant ett flertal oskyldiga drabbats – mest uppmärksammat är sannolikt mordet på den tolvåriga flickan som promenerade med sin hund. Helgen vecka 28 skedde det som inte får hända på nytt. Två små barn skadades i en skottlossning i Flemingsberg. En sexårig pojke var ute och lekte med sin femåriga syster när de båda sköts.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att inte fler oskyldiga ska drabbas?