Orimliga kompensationer till fristående skolor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 november 2015

Interpellation: Orimliga kompensationer till fristående skolor

Interpellation 2015/16:143 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2015/16:143 Orimliga kompensationer till fristående skolor

av Daniel Riazat (V)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Efter vägledande domar tidigare i år vid kammarrätterna i Göteborg och Jönköping finns det en risk att friskolor överkompenseras på de kommunala skolornas bekostnad.

De kommunala skolorna tar ett större ansvar än friskolorna. Det är genom våra gemensamt ägda kommunala skolor som vi kan vara säkra på att alla barns rätt till utbildning tillgodoses. När en friskola läggs ned kan inte eleverna lämnas vind för våg, utan de kommunala skolorna ska stå beredda att ta emot dem. De kommunala skolorna ska också vara beredda på att elevkullarnas storlek går upp och ned och att behoven av lokaler och personal följer detta. Vissa år står man med för stora lokaler, särskilt när konkurrens från friskolor gör att antalet elever kan minska ganska plötsligt och oväntat.

Att de kommunala skolorna har detta större ansvar leder förstås till högre kostnader. I flera kommuner har skolorna därför gått med underskott. För att inte tvingas dra ned på kvaliteten för de elever som går på skolorna har det förekommit att kommunerna skrivit av underskotten. När detta har skett har fristående skolor ansett att detta utgör ett extra bidrag till de kommunala skolorna och att det ska kompenseras med extra bidrag även till friskolorna. Tidigare i år har alltså denna linje vunnit stöd i domstol. Kammarrätterna i Göteborg och Jönköping har tolkat lagstiftningen som att kommunerna inte längre får skriva av underskott i de kommunala skolorna om de inte samtidigt utökar bidragen till friskolorna.

Enligt min mening har lagstiftningen om lika ekonomiska villkor mellan kommunala och fristående skolor i och med detta tolkats på ett oerhört kortsiktigt sätt. Det har bortsetts från att kommunerna tar ett långsiktigt ansvar för alla barns rätt att gå i skolan. Följden riskerar att bli neddragningar som drabbar elever och personal på de kommunala skolorna.

Min fråga till utbildningsministern är därför:

 

Avser utbildningsministern att ta initiativ till förtydliganden av lagstiftningen för att inte kommunernas långsiktiga ansvar för skolan ska innebära ekonomiska nackdelar gentemot de fristående skolorna?