Organisationen kring offentlig upphandling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 6 februari

Interpellation

2013/14:277 Organisationen kring offentlig upphandling

av Per Bolund (MP)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

I samband med budgetpropositionen beslutade en majoritet i riksdagen att Miljöstyrningsrådets verksamhet ska föras in under Konkurrensverket. Beslutet har kritiserats hårt av bland andra Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), miljörörelsen och LRF, bland annat på DN Debatt (den 23 oktober 2013). Även regeringens egen utredare, Anders Wijkman, har varit djupt kritisk till förslaget att lägga all upphandlingskompetens och rådgivning under Konkurrensverket. Bland annat kritiseras att en myndighet som Konkurrensverket inte av statsstöds- och konkurrensskäl har möjlighet att ge den typ av detaljerade råd och anvisningar som upphandlingsansvariga tjänstemän behöver om vilka krav som kan ställas vid upphandling av olika varor och tjänster. Naturvårdsverket har visat att 65 procent av alla kommuner, landsting, regioner, myndigheter och statliga bolag i dag använder sig av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier och att i stort sett alla landsting och kommuner ställer konkreta miljökrav vid upphandlingar. Det är därför oroande att regeringens omorganisation riskerar att kraftigt minska de positiva miljömässiga och sociala effekterna av miljöanpassad offentlig upphandling. Efter det att beslutet togs har ett nytt förslag kommit fram, att utformandet av upphandlingskriterier för offentlig upphandling läggs i en ekonomisk förening där både köpande och säljande parter är med som medlemmar. Förslaget innebär att SKL:s dotterbolag Kommentus övertar Miljöstyrningsrådets kriterieverksamhet och rådgivning. Syftet är att verksamheten på sikt ska gå över i en ekonomisk förening med brett deltagande av samhällets olika aktörer. Detta förslag skulle göra att många av de risker och problem som regeringens förslag ger kan undvikas.

Jag vill med anledning av detta fråga ansvarigt statsråd:

Avser statsrådet att verka för att det nya organisationsförslaget genomförs, det vill säga att Miljöstyrningsrådets verksamhet läggs in under SKL Kommentus och senare övergår till en fristående ekonomisk förening?

Är regeringen beredd att under omställningsperioden fortsätta med att bidra till bolaget med den finansiering som man i dag ger till Miljöstyrningsrådet?