Öresundsintegrationen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2010

Interpellation: Öresundsintegrationen

den 2 mars

Interpellation

2009/10:270 Öresundsintegrationen

av Hillevi Larsson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Även om vi nu upplever en djup lågkonjunktur och dramatisk jobbkris är Öresundsregionen en tillväxtregion. Utvecklingskraften och integrationen i Öresundsregionen har sedan Öresundsbron öppnade år 2000 varit dynamisk och framgångsrik. Öresundsregionen är Nordens mest tätbefolkade område. Här bor 3,7 miljoner människor. På båda sidor av sundet har Skåne och Själland blivit mer integrerat. I dag arbetspendlar dagligen ca 23 000 personer över nationsgränsen. Inom tio år pekar utvecklingen på närmare en fördubbling av antalet pendlare.

Öresundsregionen har alla förutsättningar att vara en motor i svensk och dansk ekonomi. Tillsammans har Skåne och Själland utmärkta möjligheter att skapa en stark och stabil tillväxtregion. Men för att regionen ska kunna utvecklas till sin fulla kraft måste integrationen fortsätta så att invånarna utan problem kan flytta, jobba, studera och bosätta sig på båda sidor av sundet. För att detta ska kunna uppnås krävs att en rad kvarvarande gränshinder rivs.

Många av de kvarstående gränshindren i Öresundsregionen kan lösas av Sverige och Danmark i ett gemensamt samarbete.

Det handlar om att på olika sätt underlätta tillvaron för Öresundsmedborgarna genom att till exempel skapa en gemensam Öresundstaxa för mobiltelefoni och mobilt bredband och att införa ett gemensamt pendlarkort för kollektivtrafiken som gäller inom hela Öresundsregionen.

Det handlar om att göra en översyn av skattelagstiftningen och att omförhandla skatteavtalet mellan Sverige och Danmark. Målet måste vara att man ska betala skatt där man bor – inte där man arbetar. Det handlar om att skapa en gemensam arbetsmarknad för Öresundsregionen. Danska och svenska arbetssökande ska kunna göra praktik i grannlandet utan att mista understödet. Arbetspendlare bosatta i Sverige som betalar avgift till danska a-kassor bör ha samma ersättningsnivåer som i Danmark. I dag får de ersättning enligt svenska a-kasseregler.

Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet:

Vilka initiativ har statsrådet tagit och är beredd att ta i sin egenskap av regeringens Nordenminister i syfte att på olika sätt öka integrationen i Öresundsregionen?