Operativ förmåga med tung kustrobot

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 oktober 2017

Interpellation: Operativ förmåga med tung kustrobot

Interpellation 2017/18:5 av Allan Widman (L)

Interpellation 2017/18:5 Operativ förmåga med tung kustrobot

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I november 2016 kommunicerade statsmakten att tung kustrobot av typ RBS 15 för markbaserad sjömålsbekämpning är under återinförande som en del av marinens sjöstridsflottiljer.

All tung kustrobot av typ RBS 15 förbandsproducerades vid Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2). När detta regemente avvecklades år 2000 så skingrades marinens kompetens i fråga om rörlig markbaserad sjömålsbekämpning med både artilleri och tung kustrobot.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder så att marinens sjöstridsflottiljer bemannas också med sådan krigsplacerad personal som är nödvändig för bekämpning med markbaserad tung kustrobot?