Omhändertagna svenska barn i Norge

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 februari 2014

Interpellation: Omhändertagna svenska barn i Norge

Interpellation 2013/14:245 av Gunnarsson, Jonas (S)

den 24 januari

Interpellation

2013/14:245 Omhändertagna svenska barn i Norge

av Jonas Gunnarsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till statsrådet avseende tvångsomhändertagna barn i Norge. Svaret från statsrådet var i mångt och mycket svepande och kanske det man kan förvänta sig. Problemet för dem som drabbas kvarstår dock. I ett av de fall jag har kommit i kontakt med har nu norska myndigheter valt att gå vidare med ärendet för att ta föräldraansvaret från svenska föräldrar till tre svenska barn. Att det hela sker i Norge beror på att mamman och pappan tillfälligt bodde i Norge för att arbeta.

I dag bor mamman, som enligt svensk rätt har vårdnaden av barnen, åter i Sverige, det land som barnen har störst anknytning till, och lever i dag i en mer ordnad familjesituation. Trots barnens anknytning till Sverige och deras svenska medborgarskap och att vårdnadshavaren finns i Sverige har inte fallet förts över till svenska myndigheter och barnen är fortsatt omhändertagna av norska myndigheter som har vidtagit fortsatta juridiska steg för att ytterliggare separera barnen från sin mor – en process som om den fullföljs kan innebära att barnen adopteras bort i Norge.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att få till stånd ett förfarande där fall som dessa förs över till svenska myndigheter?