Olika bedömning av våldtäktsanmälningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 mars 2014

Interpellation: Olika bedömning av våldtäktsanmälningar

Interpellation 2013/14:298 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 20 februari

Interpellation

2013/14:298 Olika bedömning av våldtäktsanmälningar

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Att utsättas för brott är en av de mest traumatiska händelser som en människa kan råka ut för. Den tillit och trygghet som man tidigare känt inför omvärlden byts i ett slag till rädsla och otrygghet.

Sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Varje år anmäls omkring 6 000 våldtäkter, men bara några hundra av dessa anmälningar leder till att en förövare döms. Det är viktigt att granska varför det är så få våldtäktsanmälningar som leder till åtal och fällande dom. 

Vi måste alla hjälpas åt för att driva på så att attityderna till våld och hot mot kvinnor ändras. I grunden handlar det om respekt för en annan medmänniska och hennes frihet som individ. Vi har alla en rätt att inte bli kränkta eller utsatta för våld. Det är särskilt viktigt att de som står oss nära respekterar denna rättighet. Männen måste ta ansvaret för mäns våld mot kvinnor. Alla människor har rätt till sin kropp och sin sexuella integritet. Det är en självklarhet att sexualitet mellan människor ska ske med ömsesidighet och det är en skyldighet för alla att förvissa sig om att så sker.

I medierna rapporteras det allt oftare om olika våldtäktsmål där förövarna går fria. Ofta skyller förövarna på varandra eller så anses kvinnan inte ha befunnit sig i en tillräckligt utsatt situation för att förövarna ska kunna åtalas.

Detta leder till att förtroendet för rättsväsendet minskar och även till att rättsväsendet ifrågasätts.

Jag vill därför fråga justitieministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fler våldtäktsanmälningar ska leda till åtal?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka förtroendet för rättsväsendet?