Olagliga godstransporter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 augusti 2013

Interpellation: Olagliga godstransporter

Interpellation 2012/13:499 av Green, Monica (S)

den 6 augusti

Interpellation

2012/13:499 Olagliga godstransporter

av Monica Green (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den olagliga cabotagekörningen håller på att slå ut den seriösa näringen. De godstransporter som utförs av operatörer som befinner sig tillfälligt i landet sätter tyvärr den lagliga marknaden ur spel, och chaufförer med mycket låg lön befinner sig i landet långa tider. Förutom personliga tragedier, förlorade arbetstillfällen och minskade skatteintäkter är det ett hot mot den svenska modellen. Utländska åkeriföretag utför godstransportverksamhet i Sverige i strid med gällande bestämmelser och gör det till dumpade priser, vilket medför snedvriden konkurrens med seriösa åkeriföretag i Sverige.

Det är grov brottslighet som sker öppet på våra vägar varje dag, och polisen gör för lite för att ta itu med den. Det här utarmar hela den svenska åkeribranschen. Trots att en enig riksdag krävt krafttag händer alldeles för lite, och en hel bransch håller nu på att slås ut.

Vad avser statsrådet att göra för att rädda kvar den svenska åkerinäringen?

Vad avser statsrådet att göra för att komma till rätta med de olagliga cabotagekörningarna?

Vad avser statsrådet att göra för att snabba på möjligheterna till kvarhållning av olagliga bilar?