Ökning av försörjningsstöden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 januari 2010

Interpellation: Ökning av försörjningsstöden

Interpellation 2009/10:150 av Green, Monica (s)

den 2 december

Interpellation

2009/10:150 Ökning av försörjningsstöden

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd, socialbidrag, ökar ständigt. Hittills i år har socialbidragen ökat med 23 procent exklusive kostnad för ersättning till flyktingar.

Ökningen beror på lågkonjunkturen, ökande arbetslöshet och att staten sänkt ersättningarna till de sjuka och arbetslösa. Förutom att det är lägre ersättningar till dem som är med i en arbetslöshetsförsäkring är det svårare att nå upp till villkoren för arbetslöshetsersättning.

Det faktum att den borgerliga regeringen försämrat villkoren har medfört att det blivit dyrare att vara med i en a-kassa. Detta innebär att en halv miljon människor har lämnat sin a-kassa, står utan ekonomisk trygghet och tvingas därför söka socialbidrag.

Utbetalningarna ökar i stort sett i alla kommuner, 92 procent. I 125 kommuner ökade bidragen med 30 procent. Dessutom ser inte ökningen ut att avta.

Sverige har ett av de högsta ungdomsarbetslöshetstalen i hela EU. Enligt kommunernas egen bedömning ökar socialbidragen för unga människor under 25 år mer än dubbelt så mycket som för människor i allmänhet. Efter de åtta första månaderna gjorde kommunerna prognosen att ökningen för ungdomar skulle landa på 35 procent för helåret 2009, enligt SKL:s sammanställning.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att komma till rätta med ett ökat bidragsberoende?