Ökat bostadsbyggande på landsbygden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 april 2022

Interpellation: Ökat bostadsbyggande på landsbygden

Interpellation 2021/22:444 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2021/22:444 Ökat bostadsbyggande på landsbygden

av Helena Lindahl (C)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

Intresset för att flytta till landsbygden har ökat i Sverige. Inte minst tog det fart i samband med coronavirusets spridning, när digitala mötesformer på allvar lärde oss att allt fler kunde jobba på distans. Men det är förstås inte den enda förklaringen. Även vacker natur, möjligheten att bygga strandnära, nya arbetstillfällen via besöksnäringen, den gröna industrin och gröna näringar, det sköna lugnet och de mindre dagisgrupperna och skolklasserna på byskolan lockar också allt fler till att vilja sätta ned sina bopålar här.

Initialt har det visat sig att attraktiviteten främst handlar om stadsnära landsbygd, men för att öka intresset för fler landsbygdskommuner finns en stor utmaning: finansiering av byggandet av egna hus, men även flerfamiljshus och boenden anpassade för äldre. Här krockar drömmen ofta med verkligheten.

När man pratar med kommunföreträdare i till exempel Västerbotten och andra Norrlandslän lyfts allt som oftast svårigheterna med att få banklån för byggande på landsbygden. Bankerna vill inte låna ut eftersom produktionskostnaden blir högre än marknadsvärdet, och lånet blir därmed en risk för banken. Det är också svårt att bedöma, eller ompröva, marknadsvärdet när få bostäder säljs. Det här gör att människor som har fasta inkomster och som vill bygga ett hus i till exempel Norrlands inland har svårt att kunna göra det. Det här visas även i en enkätundersökning som Länsstyrelsen i Västerbottens län låtit göra när man uppdaterade den regionala bostadsförsörjningsplanen. Enkätsvaren bekräftar alltså bilden av svårigheterna att låna till småhus.

Problemen med finansiering av byggande på landsbygd är inget nytt, men tyvärr har åren gått och problemen är desamma. Därför fick Boverket uppdraget att utreda problematiken och komma med förslag på lösningar, vilket man också gjorde. 2019 presenterade myndigheten ett förslag med statliga topplån för byggande av egna hem. Tanken med förslaget är att staten, kommunen och låntagaren ska dela på kreditrisken. Det ska vidare finnas återbetalningsförmåga hos låntagare, och en förutsättning är att en kommersiell bank ska lämna bottenlån. Men efter det att utredningen presenterats har inget hänt, och förslagen har inte gått ut på remiss. Enligt uppgift valde regeringen inte att gå vidare med utredningen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:


  1. Stämmer det att Boverkets utredning är avskriven, och om så är fallet, vad är orsaken till detta? 
  2. Vad gör regeringen nu konkret för att öka möjligheterna för bostadsbyggande på Sveriges landsbygder?