Ökande trafikvolymer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 februari 2012

Interpellation: Ökande trafikvolymer

Interpellation 2011/12:224 av Romson, Åsa (MP)

den 8 februari

Interpellation

2011/12:224 Ökande trafikvolymer

av Åsa Romson (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Vägtrafiken ökar i Sverige, särskilt antalet tunga transporter.

Ett antal nyhetsinslag de senaste veckorna har gett olika bilder av regeringens uppfattning om framtida trafikvolymer, bland annat i SVT den 18 och 19 januari. Samtidigt redovisades nyligen under Transportforum tydliga undersökningar kring svårigheterna med att förena regeringens miljömål på trafikområdet med en ökad trafikvolym.

Regeringens planer för infrastrukturutvecklingen går till stora delar ut på att möta ökade vägtransporter. Det gör att underlagen för planeringen av infrastrukturprojekt många gånger bygger på förutsättningen att vägtrafiken ökar, till exempel i fallet Förbifart Stockholm.

En plan för att minska miljöbelastningen från trafiken behöver innehålla mycket tydliga effektiviseringar av transportlogistik och stark överflyttning från väg till spår, både för gods och för arbetspendling. Hållbara nivåer av förnybara bränslen kan inte ersätta fossilt bränsle om trafikvolymerna hela tiden ökar.

Min fråga till statsrådet är om, och i så fall hur, statsrådet avser att verka för minskade trafikvolymer inom vägtrafiken i Sverige.