Ökande olaglig trafik i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 december 2013

Interpellation: Ökande olaglig trafik i Sverige

den 20 november

Interpellation

2013/14:141 Ökande olaglig trafik i Sverige

av Monica Green (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trots att den tunga transporten ökar på vägarna är det många svenska åkerier som aviserar att det går allt sämre för dem. Den oseriösa cabotagetrafiken som sker i landet och den illegala trafiken konkurrerar ut de seriösa åkarna som följer kör- och vilotidsregler, som följer kollektivavtal och som följer lagstiftningen.

De utnyttjade chaufförerna som kommer till Sverige tvingas bo i bilarna och är underbetalda. Bilarna är undermåliga ur både trafiksäkerhetsaccepten och ur miljöhänsyn.

Den olagliga inrikestrafiken drar med sig annan brottslighet som smuggling, trafficking och stölder.

För två år sedan krävde ett enigt trafikutskott att regeringen skulle agera i frågan. Ändå fortsätter problemet att öka.

Det går att komma till rätta med dessa olagligheter genom att kräva att handlingarna ska finnas i bilarna, genom ökat beställaransvar, krav på sjysta villkor och möjligheter för polisen att hålla kvar bilar som inte följer lagen genom att till exempel låsa fast hjulen, så kallad klampning.

Ett annat sätt att komma lite närmare konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska åkare är att utländska fordon även ska få betala trängselskatt i Stockholm och Göteborg.

Trots alla dess förslag på åtgärder och trots ett stort tryck från näringen så förhalar, försenar och försvårar regeringen åtgärderna

Jag har följande frågor:

Vad avser statsrådet att göra för att snabbt komma till rätta med den olagliga inrikestrafiken?

Vad tänker statsrådet göra för att cabotagereglerna följs?