Ökade sjukkostnader för arbetsgivare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 maj 2016

Interpellation: Ökade sjukkostnader för arbetsgivare

Interpellation 2015/16:589 av Katarina Brännström (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:589 Ökade sjukkostnader för arbetsgivare

av Katarina Brännström (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Det är i företag som växer och som därmed kan anställa som nya jobb skapas. När regeringen nu vill skjuta över högre sjukkostnader på arbetsgivarna medför det att det blir både dyrare och svårare för just dessa företag att anställa. Det är i huvudsak inom offentlig sektor som sjukskrivningarna galopperar, men alla arbetsgivare drabbas av regeringens politik. 

Regeringens förslag går ut på att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Risken ökar då för att företag drar sig för att anställa och att fler därmed riskerar långtidsarbetslöshet.

I en ny enkät från Svenskt Näringsliv svarar nästan nio av tio företagare att de, som en följd av förslaget, kommer att bli försiktigare med att anställa personer som har en sjukdomshistorik i bagaget. Detta är allvarligt, även mot bakgrund av att regeringen lovat ”jobbstreama” vartenda regeringsförslag. Hur denna extra börda på företagen ska leda till att fler får ett jobb är mycket oklart.

Med anledning av ovanstående är min fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Ser socialförsäkringsministern inga risker med att regeringens förslag om att skjuta över sjukkostnader på arbetsgivare försvårar för personer med en sjukdomshistorik att få jobb?