Ökade klyftor mellan kvinnor och män

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 september 2009

Interpellation: Ökade klyftor mellan kvinnor och män

Interpellation 2008/09:568 av Green, Monica (s)

den 31 juli

Interpellation

2008/09:568 Ökade klyftor mellan kvinnor och män

av Monica Green (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Klyftorna i det svenska samhället ökar. Fattiga blir allt fattigare och rika blir allt rikare. Detsamma gäller jämställdheten mellan män och kvinnor, där klyftorna och löneskillnaderna har ökat betydligt sedan hösten 2006.

Den rapport som riksdagens utredningstjänst, RUT, har tagit fram på begäran av Vänsterpartiet visar att den genomsnittliga inkomstskillnaden mellan män och kvinnor har ökat med 12 800 kronor per år sedan 2006.

Ytterligare beräkningar från RUT visar att även fattigdomen ökar bland barn med ensamstående föräldrar, majoriteten kvinnor. Där har fattigdomen ökat med 21 procent sedan valet 2006. En av förklaringarna till dessa siffror är förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen.

Kvinnor som grupp är oftare visstidsanställda, deltidsanställda, deltidsarbetslösa, föräldralediga, hemma med sjukt barn eller långtidssjukskrivna än män som grupp och har därför drabbats hårt av de nya reglerna i ovan nämna försäkringar.

För att inte tappa än mer i jämställdhetsarbetet och för att åter ta täten i jämställdhetsarbetet ute i Europa och världen behövs en upprioritering av jämställdhetsarbetet. Det behövs en medveten plan och politisk vilja.

Vad avser integrations- och jämställdhetsministern att göra för att öka jämställdheten och se till att kvinnorna inte halkar efter i lönetrappan?

Vad avser integrations- och jämställdhetsministern att göra för att återupprätta Sveriges anseende vad gäller jämställdheten?