Ökade klyftor i samhället

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2012

Interpellation: Ökade klyftor i samhället

Interpellation 2011/12:181 av Green, Monica (S)

den 21 december

Interpellation

2011/12:181 Ökade klyftor i samhället

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Många har det bra i välfärdslandet Sverige. Men klyftorna ökar alltmer mellan rik och fattig, något som kan bidra till ökade oroligheter i landet. Många tvingas leva på mycket knappa marginaler. Det är till och med så många som 220 000 barn som lever i svåra ekonomiska situationer i Sverige i dag. Tidigare har regeringen sagt att det är bra med skillnader och incitament. Men eftersom arbetslösheten inte sjunker trots större skillnader kanske regeringen skulle tänka om. Att människor går från hus och hem vid sjukdom och arbetslöshet är ingen bra metod för att hålla ihop samhället.

Mycket tyder på att de som står längst bort från arbetsmarknaden bara kommer längre bort ju fattigare personerna blir. Den ökade inkomstspridningen och avsaknaden av principen om skatt efter bärkraft ökar på skillnaderna. 

Vad avser finansministern att göra för att minska klyftorna i samhället?

Vad avser finansministern att göra för att stödja dem som har det sämst ställt?