Ökade inkomstskillnader i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 24 april

Interpellation

2007/08:618 Ökade inkomstskillnader i Sverige

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Det är väldigt tråkigt att de som har och de som inte har, glider isär. Så säger en av de så kallade vinnarna i regeringens skattesänkningar till en kvällstidning. Trots att han har fått sänkt skatt kan han inte glädjas, eftersom han har en nära anhörig som är sjuk. De sjuka har fått lägre ersättningar och de har inte fått del av skattesänkningarna, trots att allting blivit dyrare även för dem.

Regeringen för en politik som söndrar Sverige socialt, könsmässigt och regionalt. De växande klyftorna ser regeringen som incitament till att människor som redan har det svårt ska arbeta mer och hårdare. De som gynnas mest av skattesänkningarna kan, och kommer ironiskt nog sannolikt också att, börja arbeta mindre.

Hittills har högkonjunkturen delvis dolt de mer negativa effekterna av regeringens ekonomiska politik. Den kraftiga sysselsättningstillväxten 2007 var till en del en följd av den kraftiga bnp-tillväxten 2006, vilken medförde att företagen hade ett rekryteringsbehov. Så skriver regeringen själv i vårpropositionen (prop. 2007/08:100, s. 47). År 2006 regerade Socialdemokraterna och vi hade en socialdemokratisk budget.

Den avtagande bnp-tillväxten under borgerligt styre förväntas, enligt vårpropositionen, leda till att sysselsättningstillväxten dämpas framöver. Arbetslösheten beräknas nu öka 2009.

Den borgerliga våren övergick utan sommar i höst och en osäker framtid för Sverige. De framtidsinvesteringar som skulle ha gjorts i utbildning och kvalificering av arbetskraften blev aldrig gjorda. Dessutom faller Sverige successivt alltmer isär.

Mina frågor är:

1. Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att vi ska få ett rättvisare Sverige i inkomsthänseende?

2. Genom vilka initiativ ska sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer få del i välståndstillväxten?

3. Hur avser statsrådet att minska den växande skatteskillnaden mellan pensionärer och yrkesarbetande?