Ökad makt över nationell budgetpolitik inom EU

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 28 november

Interpellation

2011/12:150 Ökad makt över nationell budgetpolitik inom EU

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Eurokrisen blir allt djupare. Som ett svar på eurokrisen vill såväl EU-kommissionen som flera ledande euroländer öka EU:s makt att direkt ingripa i medlemsländernas statsbudgetar och skattesystem. EU-kommissionen föreslog den 23 november att de själva skulle ges rätten att ingripa i nationella statsbudgetar innan de antas. Tyskland har föreslagit ytterligare fördragsändringar för att öka EU:s makt över den nationella ekonomiska politiken.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Birgitta Ohlsson:

Vilken är statsrådets och den svenska regeringens ståndpunkt till dessa förslag?