Ökad konkurrens på järnvägen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 december 2015

Interpellation: Ökad konkurrens på järnvägen

Interpellation 2015/16:221 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2015/16:221 Ökad konkurrens på järnvägen

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sedan år 2010 har den kommersiella persontrafiken på järnvägen varit avreglerad. Det har bland annat lett till att nya aktörer har tagit sig in på den svenska marknaden och nu trafikerar järnvägen. För att konkurrens ska kunna ske på lika villkor är det viktigt att samtliga tågoperatörer på den svenska marknaden ges samma förutsättningar. Vi kan dock konstatera att det är en bit kvar innan vi befinner oss där.

Det finns i dag till exempel inget konkurrensneutralt biljett- och försäljningssystem. När man i dag vill köpa en tågbiljett besöker gemene man reflexmässigt internetsidan sj.se för att införskaffa den. I denna försäljningskanal säljs dock inte till exempel MTR:s tågbiljetter. För att konkurrens ska kunna ske på lika villkor behöver vi tillgängliggöra data så att det kan skapas plattformar där samtliga tågaktörer kan sälja sina biljetter. Den här typen av plattformar har sedan länge funnits inom flyget där man på ett lätt och tydligt sätt till exempel kan jämföra priser mellan olika bolag. Det går inte att utesluta att det kan behöva tas politiska initiativ eller agerande från myndigheter för att nå dit.

Det finns även utmaningar för privata aktörer gällande dagens tåglägestilldelning och tillgång till depåer. I teorin ska samtliga tågaktörer som kör på den svenska järnvägen ges samma förutsättningar. Nyetablerade aktörer på tågmarknaden uppger dock att mer etablerade aktörer fortsatt åtnjuter en mer fördelaktig position.

Avslutningsvis, järnvägens signalsystem är i dag inte anpassat för fri konkurrens. Sammantaget får det konsekvensen att vissa tågtyper ej tillåts hålla samma hastighet som X 2000 i alla lägen trots att det rent praktiskt vore möjligt. För att uppnå konkurrensneutralitet bör signalsystemet därför kunna omprogrammeras och regelverken uppdateras för andra snabbtågstyper.

Med bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Anser statsrådet Anna Johansson att det är positivt med ökad konkurrens på det svenska järnvägsnätet?

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att främja konkurrens på järnvägsnätet?

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att ytterligare stimulera till en ökad konkurrens på likvärdiga villkor på järnvägsnätet?